Kui tahame riigina säilitada energiajulgeoleku, panustada kliimaeesmärkide täitmisse ja säilitada võimalikult suure osa oma ilusaast loodusest puutumatuna, peame rääkima tuumaenergiast julgelt, avatult ja faktipõhiselt.

Väike tuumajaam

Väikese moodulreaktori tehnoloogiaga tuumajaam oleks oluliselt väiksem, ehitamiseks lihtsam, kiirem ja odavam ning veelgi ohutum, kui täna maailmas levinud suured tuumajaamad.

Elektrihind

Varustuskindlust saab tagada vaid ilmast sõltumatute tootmisliikidega, mille ainsaks süsinikuvabaks ja taskukohaseks lahenduseks on tuumaenergia.

Töökohad

Hinnanguliselt oleks tuumaenergia valdkonnas töötavate inimeste arv Eestis umbes 100-200 inimest.

Jäätmed

Tuumkütus viiakse sügavale maa alla, kus see keskkonnale mingit ohtu ei kujuta ja eluslooduse või põhjaveega vähemalt miljoni aasta jooksul kokku ei puutugi.

Otsustusprotsess

Seda, kuhu ja kas üldse on võimalik tahtmise korral Eestisse väikest moodulreaktorit rajada, saab valitsus otsustada Riikliku Eriplaneeringu tulemusel.

WIKI

Tuumaenergia andmebaas