INES skaala

Kõik tuumaenergeetikas vähegi tähelepanu väärivad intsidendid, rääkimata õnnetustest, registreeritakse IAEA vastavas registris ning avalikustatakse. Juhtumid, mis teistes energeetikasektorites eritist tähelepanu ei vääri, on tuumaenergeetikas väga terava tähelepanu all, ning seetõttu ongi selle sektori ohutuskultuur tähelepanuväärne. 

INES skaala ehk rahvusvaheline tuumaintsidentide skaala on vabatahtlik kommunikatsioonitööriist, mis aitab sektoril selgitada, kui tõsine üks või teine juhtum on ning kuidas need omavahel suhestuvad. Skaala loodi 1990. aastal Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri poolt.

INES skaala

Tuumaintsidendid on klassifitseeritud seitsmele tasemele ohtlikkuse ja tagajärgede ulatuse põhjal printsiibil, et kõrgema taseme intsidendi ohtlikkus ja ulatus ületab kümnekordselt eelmise taseme oma. Kuna iga intsidendi või õnnetuse mõju võib olla eripalgeline, on taseme määramine subjektiivne, kuid annab siiski võimaluse intsidente võrrelda.