Töökohad

Hinnanguliselt, umbes 300 MWe (sama suur kui Auvere elektrijaam) võimsusega väikese moodulreaktori puhul oleks tuumaenergia

tuumaenergia valdkonnas töötavate inimeste arv Eestis umbes 100-200 inimest,

mis sõltub teatud määral valitava tehnoloogia iseärasustest ning ka jaama operaatori ning tuumaregulaatori organisatsiooni loomisel tehtavatest valikutest. Need 100-200 inimest jagunevad erialade kaupa laiaks spektriks.

Auvere elektrijaam |  Foto: Eesti Energia

5% (5-10 inimest) tuumaala tippspetsialistid – sügav tuumateadmine, nt teadlased, põhilised projekteerimis- ja ohutuseksperdid.

15% (15-30 inimest) tuumaala spetsialistid – töötajad tugeva tuumaalase kogemusega, nt protsessiinsenerid, käidu-, hooldus- ja järelevalvetöötajad.

80% (80-160 inimest) tuumaalase teadlikkusega – töötajad tuumaenergeetika alase taustata, aga heade teadmistega tuumaohutuskultuurist ja tuumaala nüanssidest.


Ainult umbes 5% neist peaksid olema ‘tuumaala tippspetsialistid’ ehk inimesed, kellel on väga sügav tuumaalane teadmine teatud valdkonnas – nt teadlased, põhilised projekteerimis- ja ohutuse eksperdid. Neid oleks Eestis vaja umbes 5-10 inimest. Umbes 15% sektoris töötavatest inimestest on ‘tuumaala spetsialistid’ ehk töötajad tugeva tuumaalase kogemuse ja haridusega – nt protsessiinsenerid, käidu-, hoolduse- ja järelvalvetöötajad. Neid oleks Eestis vaja umbes 15-30 inimest. Ülejäänud 80% inimestest ehk suurem enamus on ‘tuumaalaseteadlikkusega’ ehk töötajad ilma tuumaenergeetika alase hariduseta, aga hea teadmisega tuuma- ohutuskultuurist ja tuumaala nüanssidest. Selliseid töötajaid oleks Eestis vaja umbes 80-160. Nende hulka kuuluvad näiteks ehitus-, mehaanika-, automaatika, protsessi- ja elektriinsenerid, projektijuhid ja -koordinaatorid, kvaliteedikontrolli insenerid, jne.