Tuumaenergia toetajad

Jaak Aaviksoo

Füüsik, akadeemik

Minu usk on, et tuumaenergeetika mõistlik arendamine on tulevikutehnoloogia ja kindlasti tuleb seda teha palju suuremas üle-euroopalises või vähemalt regionaalses koostöös. Eesti puhul siis koostöös Soomega, kuna riskide haldamine peaks olema laiem kui ainult ühe riigi põhine

Lemmit Kaplinski

Tartu Linnavolikogu esimees, keskkonna- ja energeetikahuviline

Tuumaenergia on juba üle poole sajandi tõestatult kõige ohutum ja väiksema ressursikuluga elektritootmise viis maailmas nii absoluutarvudelt kui toodetud energiaühiku kohta. Paraku on sellest rääkimine raskendatud vähese teadlikkuse tõttu ning ühiskonnas levivad erinevad müüdid, mis piiravad tõsiseltvõetavaid samme puhtama tuleviku suunas.

Andi Hektor

Astro-osakestefüüsika vanemteadur, KBFI. Ta on töötanud Tartu, Uppsala, Helsingi ja Cambridge ülikoolides ning CERNis Šveitsis. Aktiivne teaduse ja tehnoloogia populariseerija

Sel kümnendil ehitatakse esimesed kesk- ja kõrgtemperatuursed kommertsreaktorid, millel on kaks suurt eelist – need suudavad toota otse termokeemilist vesinikku, ning hoiustada kõrgtemperatuurset soojust palju odavamalt, kui mistahes lähitulevikus kättesaadav elektrienergia salvestusmeetod.

Jaak Laineste

Ettevõtja, geoinformaatik, kliimaaktivist

Sel kümnendil ehitatakse esimesed kesk- ja kõrgtemperatuursed kommertsreaktorid, millel on kaks suurt eelist – need suudavad toota otse termokeemilist vesinikku, ning hoiustada kõrgtemperatuurset soojust palju odavamalt, kui mistahes lähitulevikus kättesaadav elektrienergia salvestusmeetod.

Kalev Kallemets

Fermi Energia juhatuse liige, endine Eesti Geoloogiateenistuse asedirektor

Seni on tuumaenergiat tootnud vaid suurriigid, kuid väikeste moodulreaktorite arendamine on loonud võimaluse ka väiksematele.

Raivo Vare

Majandusekspert, Presidendi mõttekoja liige

Kuid selge on juba ka see, et uue kliimaneutraalse maailma energiaga varustamise peakoormat hakkab kandma tuule- ja päikeseenergia, seda nii sotsiaal-psühholoogilistel kui tehnoloogilistel põhjustel. Alternatiiviks võiks olla uue põlvkonna väikereaktorite tuumaenergia.