Tuumajäätmed Eestis

Kuigi Eestis ei ole toodetud tuumkütusest elektrit, on ka Eestis olulisel määral radioaktiivseid jäätmeid. Suurima osa radioaktiivsetest jäätmetest oleme paraku pärinud endise Nõukogude Liidu tegevusest. Nimelt käitati Paldiskis aastatel 1968-1989 kahte surveveereaktorit, eesmärgiga treenida tuumaallveelaevade meeskondi kergemates tingimustes kui sügaval vee all, kuid siiski realistlikkust säilitades. Õppestendide reaktorid olid võimsuselt piisavalt piiratud, 70 ja 90 MW, et nad tänapäeval väikereaktorite alla loetaks. 

Paldiski tuumaobjekt tuumaallveelaeva demontaaz

Nende reaktorite kasutatud tuumkütust Eestis alles ei ole, kõik kütusevardad transporditi üheksakümnendate keskel Venemaale ära. Vastutus hoone ja reaktorisüsteemide lammutamise ja jäätmete lõppladestamise ees jääb siiski Eesti kanda. Selle lammutustöö käigus kogutud jäätmed tuleb, nagu muudki radioaktiivsed jäätmed, deponeerida lõppladestusjaamades. Praeguste plaanide kohaselt rajatakse Eestisse kaks lõppladestusjaama aastaks 2040.


Links

alara.ee