Väike moodulreaktor

“Väike moodulreaktor” ehk VMR on rahvusvahelise definitsiooni järgi kuni 300 MW (megavatti) elektrivõimsust tootev tuumareaktor. Inglise keeles Small Modular Reactor, SMR.

Väike

“Väike” tähendab seda, et võimsus (ja ka mõõtmed) on võrreldes tänapäeval valdavalt kasutuses olevatest reaktoritest (1000+ MW) oluliselt väiksem. Erinevate tootjate reaktorid on võimsusega alates paarikümnest megavatist kuni 300-ni, mõni ka veidi suurem.

Ultra Safe Nuclear Corporatoion MMR

Moodul-

“Moodul-” tähendab seda, et väiksemate mõõtmete tõttu saab reaktori kas sektsioonide kaupa või tervikuna toota tehases, mitte ei pea ehitama seda jaama ehitusplatsil – täpselt nagu moodulmaja. See teeb ehitusaja lühemaks ja kogu projekti odavamaks.

Rolls-Royce UK SMR reaktor veokil
Väikese moodulreaktoriga jaam vs tavapärane suur tuumaelektrijaam

Väikese moodulreaktoriga jaam

OHUTUM
  • Väikeses reaktoris on vähem tuumkütust ning ohutussüsteemid on integreeritud ühtseks tervikuks, mis tagab parema reaktorisüdamiku jahutuse ja väliskeskkonnast eraldatuse.
STANDARDISEERITUD KOMPONENDID
  • Suured reaktorid pannakse kokku elektrijaamas, moodulreaktoreid saab toota tehases. See vähendab hilisemaid probleeme jaama ehituse käigus ning detaile saab kiiresti vahetada.
LÜHEM EHITUSAEG
  • Väikese reaktori ehitus võtab vähem aega ja puhas elekter jõuab tarbijateni kiiremini. See vähendab ka majanduslikku riski – jaam saab hakata elektrit müüma kaheksa aasta asemel kahega.
PAINDLIKUM TOOTMINE
  • Väikese reaktori tootmisvõimsust on parem juhtida ning see toimib hästi ka taastuvenergia tootmisega võrkudes, kus on suurem vajadus kiiresti tootmisvõimsust lisada või vähendada.
VÄHEM EHITUSMATERJALI

Väikesed moodulreaktorid on lähituleviku tehnoloogia tuumaenergia kasutamiseks. Väikese moodulreaktoriga  elektrijaamad on küll tööpõhimõttelt tuumajaamad, kuid nii ehituselt, ohutuselt kui ökonoomikalt väga erinevad 20. sajandi suurtest ja ülikeerukatest tuumajaamadest. Väikese moodulreaktoriga jaamad on kümneid kordi väiksemad – need võtavad vähem ruumi, kuid annavad ikkagi palju CO2-vaba puhast elektrienergiat ilmast ja aastaajast sõltumata.

Fermi Energia analüüsib hetkel mitut kõige potensiaalsemat reaktoritehnoloogiat, mille on välja sõelunud teostatavusanalüüs (pdf). Lõplik tehnoloogia valik tehakse projekti hilisemas faasis. Välistatud ei ole ka mõni muu reaktoridisain, kui selline uus konkurentsivõimeline tehnoloogia turule peaks tulema.

Oluliseks valikukriteeriumiks on see, et vastav reaktorimudel oleks kõigepealt valmis ehitatud ja praktikas oma toimivust ja arendusmeeskonna lubadusi tõestanud USA-s, Kanadas või UK-s, kus on olemas ka piisavalt pädevad kontrolliasutused. 


Links

Arenduses reaktorid IAEA lehel

Dokumendid

Teostatavusanalüüs väikse moodulreaktori (VMR) sobivusest Eesti energiavarustuse tagamiseks ja kliimaeesmärkide täitmiseks 2030+ | PDF

Media