WIKI

Mis on tuumaenergia?

Tuumaenergias kasutatakse kütuses, enamasti uraanis toimuvate aatomituumade kontrollitud lõhustumiselvallanduvat energiat.

Tuumaenergia maailmas

2020. aasta novembri seisuga on maailmas töös umbes 450 reaktorit (koguvõimsusega ligikaudu 393 GWe) ja ehitusjärgus on veel 50 (lisandub 15% tootmismahust).

Tuumajaama ohutus

Kiirgus

Radioaktiivsus on looduses levinud nähtus ning ümbritseb meid kõikjal, siis muud tuumareaktsioonid, nagu kergete tuumade ühinemine ja raskete tuumade lagunemine, toimuvad peamiselt tehiskeskkonnas, näiteks tuumaelektrijaama reaktoris.

Energialiikide ressursikasutus

Igasugune energiatootmine vajab mingisuguseid materjale. Arusaadavalt vajab põlevkivijaam kütusena põlevkivi, kuid materjale kulub ka jaama enda ehitamiseks. Niisamuti on tuule- päikese- tuuma- ja gaasijaamadega – energia tootmiseks on vaja kasutada erinevaid materjale, mida toodetakse kaevandatavatest maavaradest

C02

Toodavad tuumareaktorid ligikaudu kolmandiku maailma CO2-vabast elektrist.

Reaktorite põlvkonnad

Toetajad

Tuumaenergiat toetavad huvigrupid, ametnikud, teadlased, poliitikud ja kodanikud